طوفان با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت تهران را در نوردید
طوفان با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت تهران را در نوردید

شهریاریها : کارشناس سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه فارس از بروز طوفان گرد و خاک در استان تهران خبر داد و گفت: این طوفان با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت از غرب تهران آغاز شد و هم اکنون تمام شهر تهران را فرا گرفته است. وی افزود: این طوفان باعث […]

13940609231019951_PhotoLشهریاریها : کارشناس سازمان هواشناسی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه فارس از بروز طوفان گرد و خاک در استان تهران خبر داد و گفت: این طوفان با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت از غرب تهران آغاز شد و هم اکنون تمام شهر تهران را فرا گرفته است.

وی افزود: این طوفان باعث شده است تا دید افقی به 50 متر کاهش یابد و تا دو ساعت دیگر نیز از تهران خارج می شود.

این کارشناسی سازمان هواشناسی ادامه داد: پس از تهران این گرد و خاک به سوی سمنان حرکت می کند

وی به هموطنان هشدار داد تا از تردد غیر ضروری در سطح شهر تهران خودداری کنند.