برنامه‌های «تهران من» رادیو تهران ،«خط آزاد»،«چوب خط » رادیوجوان ، «نقل نقلستان » ، «قند پارسی» ،«صبا نت»،«صبح صبا» رادیو صبا ،«صبح جمعه با شما »،«کوی نشاط» رادیو ایران به عنوان برنامه‌های منتخب معاونت صدا در زمستان سال جاری معرفی شده‌اند….

برنامه‌های «تهران من» رادیو تهران ،«خط آزاد»،«چوب خط » رادیوجوان ، «نقل نقلستان » ، «قند پارسی» ،«صبا نت»،«صبح صبا» رادیو صبا ،«صبح جمعه با شما »،«کوی نشاط» رادیو ایران به عنوان برنامه‌های منتخب معاونت صدا در زمستان سال جاری معرفی شده‌اند.