تهران (پانا) – برنامه‌های «تهران من »رادیو تهران ،«خط آزاد»،«چوب خط » رادیوجوان ، «نقل نقلستان » ، «قند پارسی» ،«صبا نت»،«صبح صبا» رادیو صبا ،«صبح جمعه با شما »،«کوی نشاط» رادیو ایران به عنوان برنامه‌های منتخب معاونت صدا در زمستان سالجاری معرفی شده‌ان…

تهران (پانا) – برنامه‌های «تهران من »رادیو تهران ،«خط آزاد»،«چوب خط » رادیوجوان ، «نقل نقلستان » ، «قند پارسی» ،«صبا نت»،«صبح صبا» رادیو صبا ،«صبح جمعه با شما »،«کوی نشاط» رادیو ایران به عنوان برنامه‌های منتخب معاونت صدا در زمستان سالجاری معرفی شده‌اند.