مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: ۸ میلیارد از استقلال طلب دارم که مربوط به دهه ۸۰ است، اما نمی‌توانم از این باشگاه شکایت کنم، چون خونم آبی است!…

مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال گفت: ۸ میلیارد از استقلال طلب دارم که مربوط به دهه ۸۰ است، اما نمی‌توانم از این باشگاه شکایت کنم، چون خونم آبی است!