مدافع فصل گذشته استقلال از این باشگاه رقمی حدود ۲ میلیارد تومان طلب دارد.

مدافع فصل گذشته استقلال از این باشگاه رقمی حدود ۲ میلیارد تومان طلب دارد.