طلای جهانی که در محدوده ای بالاتر از ۱۸۰۰ دلار قرار داشت به یکباره به کمترین رقم در یک ماه گذشته کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بازدهی اوراق قرضه در آمریکا رشد داشته است. برخی این کاهش طلا را به صحبت های ریچارد کلاریندا نسبت می دهند که از انتظار اف…

طلای جهانی که در محدوده ای بالاتر از ۱۸۰۰ دلار قرار داشت به یکباره به کمترین رقم در یک ماه گذشته کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بازدهی اوراق قرضه در آمریکا رشد داشته است. برخی این کاهش طلا را به صحبت های ریچارد کلاریندا نسبت می دهند که از انتظار افزایش نرخ بهره سخن گفته است. اما علت واقعی ریزش طلا چیست؟ شاخص دلار چه وضعیتی دارد؟