اقتصادنیوز: تحلیل‌گران بازارهای جهانی هفته خوبی را برای دلار پیش‌بینی نمی‌کنند.

اقتصادنیوز: تحلیل‌گران بازارهای جهانی هفته خوبی را برای دلار پیش‌بینی نمی‌کنند.