رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس روزهای سختی را در این باشگاه پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد محبوبیت گذشته را نزد بازیکنان ندارد.

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس روزهای سختی را در این باشگاه پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد محبوبیت گذشته را نزد بازیکنان ندارد.