بر اثر شدت بارش‌ها جاده پلدختر – دره شهر در گردنه «چل جایدر» و حوالی روستای «هلوش» یک سمت جاده دچار آب‌گرفتگی شده و روستای «چم مهر» نیز دچار آب‌گرفتگی جزئی شده است….

بر اثر شدت بارش‌ها جاده پلدختر – دره شهر در گردنه «چل جایدر» و حوالی روستای «هلوش» یک سمت جاده دچار آب‌گرفتگی شده و روستای «چم مهر» نیز دچار آب‌گرفتگی جزئی شده است.