روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: درباره فروش نفت و دریافت پول آن می‌گویند صادراتمان به میزان قبل از تحریم رسیده و پولش را هم دریافت کرده‌ایم. تورم هم پائین آمده و بحمدالله بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرده‌ایم و مردم می‌توانند با خیال راحت زندگی کنند……

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: درباره فروش نفت و دریافت پول آن می‌گویند صادراتمان به میزان قبل از تحریم رسیده و پولش را هم دریافت کرده‌ایم. تورم هم پائین آمده و بحمدالله بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرده‌ایم و مردم می‌توانند با خیال راحت زندگی کنند...