اقتصادنیوز: آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات به ادعای یک مدیر شرکت خودروسازی سایپا درباره زیان ده بودن تولید، پاسخ تند و تیز داد.

اقتصادنیوز: آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات به ادعای یک مدیر شرکت خودروسازی سایپا درباره زیان ده بودن تولید، پاسخ تند و تیز داد.