طعمه حریق شدن یک دستگاه خودرو سمند در شهریار
طعمه حریق شدن یک دستگاه خودرو سمند در شهریار

گروه حوادث شهریاریها : ساعت ۰۰:۲۸ بامداد روز چهارشنبه بیستم آبانماه نودو چهار طی تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سمند واقع در شهریار،شهرک وائین،خیابان گسترش،خیابان خرداد ۱۱ گزارش گردید. ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۰۱ مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در […]

۶۵۴گروه حوادث شهریاریها : ساعت ۰۰:۲۸ بامداد روز چهارشنبه بیستم آبانماه نودو چهار طی تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سمند واقع در شهریار،شهرک وائین،خیابان گسترش،خیابان خرداد ۱۱ گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۰۱ مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو سمند به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.