کارشناسان معتقدند که نخست‌وزیر تل‌آویو با طرح پروژه‌هایی نظیر «دروازه اردن»، به دنبال آماده‌شدن برای رقابت‌های انتخاباتی، کمک به ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه و انتقال مردم فلسطین به دیگر کشورها است….

کارشناسان معتقدند که نخست‌وزیر تل‌آویو با طرح پروژه‌هایی نظیر «دروازه اردن»، به دنبال آماده‌شدن برای رقابت‌های انتخاباتی، کمک به ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه و انتقال مردم فلسطین به دیگر کشورها است.