براساس شنیده‌های ایلنا طرح سوال از ابراهیم رئیسی با ۶ محور در مجلس کلید خورد.

براساس شنیده‌های ایلنا طرح سوال از ابراهیم رئیسی با ۶ محور در مجلس کلید خورد.