سیدآبادی عنوان کرد: این طرح با هدف تحکیم بنیان خانواده،ایجاد نشاط و اعتلای روابط زوجین اردوی آموزشی و زیارتی وِیژه زوج های جوان با حضور۴۰ نفر از زوجین استان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار می شود….

سیدآبادی عنوان کرد: این طرح با هدف تحکیم بنیان خانواده،ایجاد نشاط و اعتلای روابط زوجین اردوی آموزشی و زیارتی وِیژه زوج های جوان با حضور۴۰ نفر از زوجین استان در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار می شود.