طرح رتبه بندی پایگاه های خبری آغاز شد
طرح رتبه بندی پایگاه های خبری آغاز شد

شهریاریها : عاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار شیوه نامه و آغاز طرح رتبه بندی پایگاه های خبری به منظور ارزیابی سطح کیفی و کمی این پایگاه ها خبرداد. براساس این طرح مدیران مسئول پایگاه های خبری، مطابق شیوه نامه اعلامی از امروز به مدت ١٠ روز تا اول بهمن ماه ۹۴ […]

متفرقهشهریاریها : عاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار شیوه نامه و آغاز طرح رتبه بندی پایگاه های خبری به منظور ارزیابی سطح کیفی و کمی این پایگاه ها خبرداد.

براساس این طرح مدیران مسئول پایگاه های خبری، مطابق شیوه نامه اعلامی از امروز به مدت ١٠ روز تا اول بهمن ماه ۹۴ فرصت دارند، با تکمیل و ارسال فرم های مربوطه برای شرکت در طرح رتبه بندی شرکت کنند.
براین اساس، دستورالعمل و شاخص های اعلامی با هدف ارتقاء جایگاه حرفه ای پایگاه های خبری اینترنتی و برقراری عدالت رسانه ای تهیه و تنظیم شده است. پیش نویس اولیه این دستورالعمل توسط تعدادی از روزنامه نگاران شناخته شده و مدیران پایگاه های خبری، با کمک کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی تهیه شده و سپس در اختیار مدیران پایگاه های خبری و جمعی از اهالی رسانه قرار گرفت تا پیشنهادها و نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه کنند در نهایت جدول شاخص ها توسط ٨ نماینده مدیران مسئول ٢٠ پایگاه خبری از گرایش های سیاسی و رویکردهای مختلف مورد بازبینی قرار گرفت.
این گزارش می افزاید که وجود تعداد قابل توجه پایگاه های خبری اینترنتی در کشور و تفاوت عملکرد و ماموریت آنها از جمله در میزان تولید خبر، گستره فعالیت، انتشار چند زبانه، سرعت در تولید و انتشار اخبار، رابط استانی در داخل کشور، میزان بهره مندی از تکنولوژی جدید رسانه ای، رعایت اصول حرفه ای و ده ها شاخص دیگر، ایجاب می کند که عدالت رسانه ای در نگرش به جایگاه پایگاههای خبری اینترنتی برقرار شود و هر پایگاه خبری در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد و آنها که فعالیت جدی تر و حرفه ای در سپهر رسانه ای کشور دارند در ارزیابی ها مورد غفلت واقع نشوند.
فرم خود اظهاری رتبه بندی پایگاه های خبری به همراه شیوه نامه رتبه بندی پایگاه های خبری هم اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مشاهده است.