معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی معلمان برای بازنشستگان ارائه کرد….

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی معلمان برای بازنشستگان ارائه کرد.