طرح دو فوریتی پرداخت عیدی و پاداش به اعضای شوراها
طرح دو فوریتی پرداخت عیدی و پاداش به اعضای شوراها

شهریاریها :در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها و پس از نطق پیش از دستور 3 نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها، پیشنهاد انتخاب نایب رئیس دوم شورای عالی استان‌ها در دستور کار قرار گرفت. در ادامه بررسی انتخاب نایب رئیس دوم جهت بررسی بیشتر قوانین این موضوع به جلسه بعدی شورای عالی استان‌ها موکول شد. […]

شوراشهریاریها :در چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها و پس از نطق پیش از دستور 3 نفر از اعضای شورای عالی استان‌ها، پیشنهاد انتخاب نایب رئیس دوم شورای عالی استان‌ها در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه بررسی انتخاب نایب رئیس دوم جهت بررسی بیشتر قوانین این موضوع به جلسه بعدی شورای عالی استان‌ها موکول شد.

بررسی بخش الحاق یک تبصره به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری دستور بعدی جلسه روز شورای عالی استان‌ها بود که در ماده واحده این طرح آمده است،‌شهرداری‌ها موظفند به منظور ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم با همکاری اتحادیه‌های صنفی، فرمانداری و بخشداری محل ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به انجام مطالعات صنوف و مشاغل مزاحم و دستفروشان اقدام و پس از تصویب شورای اسلامی شهر با ایجاد مراکز مناسب در حریم شهرها و یا مناطق، نواحی و محله‌ها این گونه مراکز را در آنها متمرکز نماید.

در صورتی که شهرداری فاقد زمین مناسب برای ایجاد این مرکز باشد، وزارت راه و شهرسازی یا منابع طبیعی مکلفند زمین مورد نیاز را در اختیار شهرداری قرار دهد.

بررسی طرح دو فورتی الحاق یک تبصره به ماده 7 یا 8 آئین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا دستور بعدی چهاردهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها بود که در تبصره این ماده آمده است، شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند در صورت وجود اعتبار در بودجه شورا معادل عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت به هر یک از اعضای شورا عیدی و پاداش پایان سال پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری بجز آنچه در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده ممنوع است.

به گزارش فارس، در همین راستا غلامرضا بصیری رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: این طرح پس از تصویب توسط شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و چنانچه مجلس آن را تایید کند از سال آینده اعضای شوراهای شهر و روستا در پایان سال عیدی و پاداش دریافت خواهند کرد.