در نشست علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی ۴ طرح و یک سوال اعلام وصول شد.

در نشست علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی ۴ طرح و یک سوال اعلام وصول شد.