غلامحسین محمدی در صفحه توییتری خود از لغو طرح ترافیک خبر داد.

غلامحسین محمدی در صفحه توییتری خود از لغو طرح ترافیک خبر داد.