معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص نحوه اجرای طرح های ترافیکی توضیح داد: زمان اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا که پیش از این از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۹ بود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کاهش یافته و در عین حال از ساعت ۱۴ به بعد نیز خروج از محد…

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص نحوه اجرای طرح های ترافیکی توضیح داد: زمان اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا که پیش از این از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۹ بود به ساعت ۸ صبح تا ۱۶ کاهش یافته و در عین حال از ساعت ۱۴ به بعد نیز خروج از محدوده‌های ترافیکی رایگان خواهد بود.