رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تکمیل طرح اضطراری آبرسانی به همدان تا پایان شهریور امسال خبر داد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تکمیل طرح اضطراری آبرسانی به همدان تا پایان شهریور امسال خبر داد.