طرح استان تهران جنوبی غیر قانونی است
طرح استان تهران جنوبی غیر قانونی است
استاندار تهران گفت: طرح استان تهران جنوبی غیر قانونی است.

به گزارش شهریاریها ، انوشیروان محسنی بندپی صبح یکشنبه در سومین نشست فصلی  شهرداران استان تهران که در شهر وحیدیه شهریار برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اینکه  طرح استان تهران جنوبی غیر قانونی است اظهار داشت: طرح استان تهران جنوبی مراحل قانونی را طی نکرده است و مبنای قانونی ندارد.

محسنی بندپی افزود: مسائل این چنینی باید توسط دولت و وزارت کشور بررسی و کارشناسی و سپس مطرح شود.

وی یادآورشد: چنین طرح هایی بار مالی و ساختاری نیروی انسانی دارد و مستلزم بررسی در زمان بیش از یک ساله است و این مساله باید توسط دولت و کارشناسان دولتی بررسی شود که هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده و غیر قانونی است.

استاندار تهران گفت: در این وضعیت فکر نکنم چنین طرحی به نتیجه برسد.

محسنی بندپی گفت: شهرداری های استان باید بهره مندی بیشتری از اعتبارات ارزش افزوده داشته باشند و در خصوص اعتبارات ارزش افزوده تاکید می شود که این اعتبارات باید در طرح های عمرانی هزینه شود و اما برای رفع مشکل شهرداری ها مذاکره می کنیم و اگر قرار شد که شهرداران تراکم فروشی و شهر فروشی نکنند پس باید از اعتبارات ارزش افزوده استفاده کنند.

وی اظهار داشت: نسخه ای که برای شهرداری تهران در خصوص هزینه کرد اعتبارات ارزش افزوده لحاظ شده باید برای ۴۲ شهر استان لحاظ شود چرا که خیلی از شهرداران استان در پرداخت حقوق پرسنل مشکل دارند.

استاندار تهران با بیان اینکه نصب دوربین ها در وسط شهرها هم می تواند به کاهش سرقت ها کمک کند و هم افزایش سطح امنیت عمومی را به دنبال داشته باشد افزود: در جلسه ای که اخیرا با آقای رئیس جمهور داشتم تقویت ساختار مجموعه نیروی انتظامی در شرق و غرب استان و همچنین تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی را مطرح کرده ام.