آیت‌الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی مسئولین می گویند که نماز اجباری نمی‌شود می‌گویم فرزند خود را به‌اجبار مدرسه می‌برید چرا نماز که عَلَم دین است نباید اجباری باشد….

آیت‌الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی مسئولین می گویند که نماز اجباری نمی‌شود می‌گویم فرزند خود را به‌اجبار مدرسه می‌برید چرا نماز که عَلَم دین است نباید اجباری باشد.