استاندار قم گفت: در شرایطی که با محدودیت‌های اعتباری مواجه هستیم باید طرح‌های نیمه تمام استان را بر اساس اولویت مورد رسیدگی قرار داده و برای بهره‌برداری از آن‌ها پیگیری جدی داشته باشیم….

استاندار قم گفت: در شرایطی که با محدودیت‌های اعتباری مواجه هستیم باید طرح‌های نیمه تمام استان را بر اساس اولویت مورد رسیدگی قرار داده و برای بهره‌برداری از آن‌ها پیگیری جدی داشته باشیم.