پس از چهارسال انتظار باز هم شاهد برگزاری مهم‌ترین تورنمنت ورزشی جهان، این‌بار در کشور قطر خواهیم بود. تا چند هفته دیگر نگاه تمامی جهان معطوف به جام جهانی فوتبال می‎شود و بسیاری از خبرگزاری‌ها به پوشش خبری این رقابت‌ها می‌پردازند….

پس از چهارسال انتظار باز هم شاهد برگزاری مهم‌ترین تورنمنت ورزشی جهان، این‌بار در کشور قطر خواهیم بود. تا چند هفته دیگر نگاه تمامی جهان معطوف به جام جهانی فوتبال می‎شود و بسیاری از خبرگزاری‌ها به پوشش خبری این رقابت‌ها می‌پردازند.