طراحی بر روی پست های مخابراتی و ترانس برق شهریار
طراحی بر روی پست های مخابراتی و ترانس برق شهریار

شهریاریها : زیبا سازی شهری با هدف دست یابی به شهر انسان محور و شهروند مدار پیگیری وعملیاتی می شود. مهندس افتخاری رئیس سازمان  سیما، منظرو فضای سبزشهری با اعلام این خبر گفت : بهبود سیما و منظر شهری و اجرای عملیات زیبا سازی شهری که با سلامت و نشاط اجتماعی ، روانی شهروندان ارتباط […]

شهریاریها : زیبا سازی شهری با هدف دست یابی به شهر انسان محور و شهروند مدار پیگیری وعملیاتی می شود.
مهندس افتخاری رئیس سازمان  سیما، منظرو فضای سبزشهری با اعلام این خبر گفت :
بهبود سیما و منظر شهری و اجرای عملیات زیبا سازی شهری که با سلامت و نشاط اجتماعی ، روانی شهروندان ارتباط داشته از جمله سیاست های مدیریت شهری است که بامشارکت و همکاری شهروندان با جدیت دنبال می شود .
وی گفت : استفاده هرچه بهتر و مناسب ترازاشیاء پیرامونی در شکل گیری محیطی شاداب و شهرسالم بسیارضروری است.
پست های مخابراتی و ترانس های برق موجود در معابرشهریاراز جمله وسایل شهری است که با طراحی و نقاشی مناسب و زیبا بر روی آن می توان باعث ایجاد محیط شاداب و منطقی در شهر گردد.اجرای این طرح می تواند در تامین نیازهای انسانی در رسیدن به فضای زیبای شهری و فرهنگی ، توسعه کیفی فضای شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهری تاثیرگذار باشد.
وی افزود: شهروندان عزیز نیز می توانند با ارائه نظرات و طرح های خلاقانه و ابتکاری خود ما را در این مسیر کمک نمایند