نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اعتقاد ما این است که طب سنتی باید به صورت علمی و آکادمیک انجام شود و از مردم می‌خواهیم برای واکسیناسیون هر چه زودتر اقدام کنند….

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اعتقاد ما این است که طب سنتی باید به صورت علمی و آکادمیک انجام شود و از مردم می‌خواهیم برای واکسیناسیون هر چه زودتر اقدام کنند.