محمد نعیم» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر اینکه آن‌ها به «ایمن الظواهری» سرکرده القاعده در افغانستان پناه داده‌اند، به «اسپوتنیک» گفت: این یک دروغ است و ارتباطی با حقیقت ندارد….

محمد نعیم» سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر اینکه آن‌ها به «ایمن الظواهری» سرکرده القاعده در افغانستان پناه داده‌اند، به «اسپوتنیک» گفت: این یک دروغ است و ارتباطی با حقیقت ندارد.