یک دانشجوی اقتصاد طالبانی گفت که انشالله این پرچم در همه جهان بالا خواهد رفت.

یک دانشجوی اقتصاد طالبانی گفت که انشالله این پرچم در همه جهان بالا خواهد رفت.