اقتصادنیوز: یک رسانه آمریکایی به نقل از سخنگوی بانک مرکزی طالبان نوشت: «بانک مرکزی به دلیل فارکس یا تجارت ارزهای آنلاین ارزهای خارجی را ممنوع کرده و هیچ قاعده ای در شرع این موضوع را تایید نمی‌کند.»…

اقتصادنیوز: یک رسانه آمریکایی به نقل از سخنگوی بانک مرکزی طالبان نوشت: «بانک مرکزی به دلیل فارکس یا تجارت ارزهای آنلاین ارزهای خارجی را ممنوع کرده و هیچ قاعده ای در شرع این موضوع را تایید نمی‌کند.»