تیم فوتبال پورتو در دیداری خانگی مقابل رقیب گمنام خود کاساپیا به برتری دلچسبی رسید.

تیم فوتبال پورتو در دیداری خانگی مقابل رقیب گمنام خود کاساپیا به برتری دلچسبی رسید.