مهدی طارمی مهاجم پورتو بار دیگر برای این تیم پنالتی گرفت.

مهدی طارمی مهاجم پورتو بار دیگر برای این تیم پنالتی گرفت.