فرمانده سپاه ناحیه نهاوند بر ضرورت جلوگیری از برگزاری جشن های عروسی و مراسم ختم در شهرستان نهاوند تاکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند بر ضرورت جلوگیری از برگزاری جشن های عروسی و مراسم ختم در شهرستان نهاوند تاکید کرد.