فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای حمایت معنوی و معیشتی از مردم در برابر آسیب‌های ناشی از کرونا و همچنین ارایه خدمات بهداشتی، تاکید کرد….

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای حمایت معنوی و معیشتی از مردم در برابر آسیب‌های ناشی از کرونا و همچنین ارایه خدمات بهداشتی، تاکید کرد.