در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار بر این بود تا شبکه بانکی آستین همت بالا بزند و بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی این قانون را در همان سال به صورت تسهیلات ارائه کند و هر سال نیز بیشتر شود….

در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، قرار بر این بود تا شبکه بانکی آستین همت بالا بزند و بسته ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی این قانون را در همان سال به صورت تسهیلات ارائه کند و هر سال نیز بیشتر شود.