محمدرضا میرشاه‌ولد کارتون امروز خود در روزنامه خبرورزشی را به شکست استقلال مقابل حریف پرقدرت و با امکانات ویژه الهلال اختصاص داده است.

محمدرضا میرشاه‌ولد کارتون امروز خود در روزنامه خبرورزشی را به شکست استقلال مقابل حریف پرقدرت و با امکانات ویژه الهلال اختصاص داده است.