پیشروی سکه در روزهای یاد شده در حالی بود که بازار طلای جهانی در حال عقب نشینی بود و قیمت اونس طلا زیر محدوده 1850 دلار قرار داشت.

پیشروی سکه در روزهای یاد شده در حالی بود که بازار طلای جهانی در حال عقب نشینی بود و قیمت اونس طلا زیر محدوده 1850 دلار قرار داشت.