مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرد: ضارب آمر به معروف در بوستان ملت مشهد دستگیر شد.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرد: ضارب آمر به معروف در بوستان ملت مشهد دستگیر شد.