رکنا: نیوشا ضیغمی تصویری را در اینستاگرام خود منتشر کرده است که بازدید خیلی زیادی از این عکس شده است.

رکنا: نیوشا ضیغمی تصویری را در اینستاگرام خود منتشر کرده است که بازدید خیلی زیادی از این عکس شده است.