صندوقهای قرض الحسنه ملارد موظف به اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی هستند
صندوقهای قرض الحسنه ملارد موظف به اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی هستند

شهریاریها : دادستان ملارد گفت تمام صندوقهای قرض الحسنه این شهرستان موظف به اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی هستند.  به منظور جلوگیری از تجربه تلخ صندوق قرض الحسنه جواد الائمه که باعث تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ملاردی شد، ظهر امروز دادستان ملارد تمامی مدیران عامل صندوق های قرض الحسنه ای که در […]

201319151219bankشهریاریها : دادستان ملارد گفت تمام صندوقهای قرض الحسنه این شهرستان موظف به اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی هستند.

 به منظور جلوگیری از تجربه تلخ صندوق قرض الحسنه جواد الائمه که باعث تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ملاردی شد، ظهر امروز دادستان ملارد تمامی مدیران عامل صندوق های قرض الحسنه ای که در سطح شهرستان ملارد فعالیت می کنند خواست تا طی جلسه ای، ضمن ارائه تذکرات لازم گزارشی از آخرین وضعیت این صندوقها را دریافت کند.

روح الله حسین زاده ظهر امروز در این جلسه ضمن انتقاد از تاخیر بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف و ارائه مجوزهای لازم به صندوقهای قرض الحسنه افزود: تمامی صندوقهای قرض الحسنه که در سطح شهرستان ملارد دارای فعالیت اعتباری و مالی هستند، ملزم به دریافت مجوزهای قانونی از بانک مرکزی می باشند.

وی به مدیران عامل این صندوقها پیشنهادکرد که از اتفاقات صندوق جوادالائمه درس گرفته و حداقل شورایی مرکب از این مدیران عامل تشکیل دهند تا در صورت به وجود آمدن مشکل برای یک صندوق، این شورا باکمک و حمایت مالی جلوی گسترش مشکلات را بگیرند.

در پایان جلسه هریک از مدیران عامل گزارشی از فعالیت صندوق خود را اعلام کردند.