صلاح‌الدین علامه‌زاده، هنرمند پیشکسوت و چهره ماندگار معرق‌کاری که در سه دهه گذشته، شاگردان بسیاری را آموزش داده است، در سن ۷۶ سالگی درگذشت. …

صلاح‌الدین علامه‌زاده، هنرمند پیشکسوت و چهره ماندگار معرق‌کاری که در سه دهه گذشته، شاگردان بسیاری را آموزش داده است، در سن ۷۶ سالگی درگذشت.