گمرک بندرعباس مانند سایر گمرک های کشور، هر روز مشغول به کار است و در حال رد و بدل کردن هزاران کالا در انبارهای خود است. این گمرک در قسمت جنوبی کشور واقع شده که راه دریایی آن و نزدیکی به قشم مورد توجه تاجران و مشتریان است….

گمرک بندرعباس مانند سایر گمرک های کشور، هر روز مشغول به کار است و در حال رد و بدل کردن هزاران کالا در انبارهای خود است. این گمرک در قسمت جنوبی کشور واقع شده که راه دریایی آن و نزدیکی به قشم مورد توجه تاجران و مشتریان است.