حوادث رکنا: جزئیات پرونده اولین قاتل زنجیره‌ای در ایران را که بیش از ۳۰ کودک و نوجوان را به قتل رسانده بود، در این گزارش بخوانید.

حوادث رکنا: جزئیات پرونده اولین قاتل زنجیره‌ای در ایران را که بیش از ۳۰ کودک و نوجوان را به قتل رسانده بود، در این گزارش بخوانید.