تیم ملی کشورمان در دومین بازی‌اش در جام جهانی از ساعت ۱۳:۳۰ امروز به وقت تهران به مصاف ولز می‌رود. این تیم بیش از هرچیزی به حمایت شما نیاز دارد. پس تیم ملی کشورتان را تنها نگذارد….

تیم ملی کشورمان در دومین بازی‌اش در جام جهانی از ساعت ۱۳:۳۰ امروز به وقت تهران به مصاف ولز می‌رود. این تیم بیش از هرچیزی به حمایت شما نیاز دارد. پس تیم ملی کشورتان را تنها نگذارد.