صعود کوهنوردان شهریاری به قله آراگاتس  بلند ترین قله کشور ارمنستان
صعود کوهنوردان شهریاری به قله آراگاتس  بلند ترین قله کشور ارمنستان
شهریاریها - سه کوهنورد شهریاری از باشگاه کوهنوردی شهریاران شهریار موفق شدند قله ۴۰۹۰ متری آراگاتس ارمنستان را صعود کنند.

به گزارش شهریاریها ، حسن رهنما رئیس هیات کوهنوردی شهرستان شهریار و مدیرعامل باشگاه کوهنوردی شهریاران شهریار در گفت و گو با شهریاریها اظهار داشت: همنورد آقای علی عقیلی و کوه بانوان خانم فهیمه سیده و آرزو محمود خانی سه کوهنورد شهریاری عضو باشگاه کوهنوردی “شهریاران شهریار” موفق شدند قله ۴۰۹۰ متری آراگاتس ارمنستان را صعود کنند.
وی در ادامه به چگونگی و طی مراحل این صعود اشاره کرد: کوهنوردان شهریاری مراحل صعود خود را از 20 مرداد با حرکت به سمت تبریز آغاز کردند و پس از تست کرونا و اعلام نتیجه، به طرف مرز نوردوز عازم شدند.
وی با اشاره به اینکه تیم آراگاتس بامداد بیست مرداد هزارو چهارصد از مرز خارج و به سمت ایروان حرکت کرد، افزود: پس از اسکان، صعود رأس ساعت شش صبح روزبیست و دوم مرداد با حضور شانزده کوهنورد از استان تهران با مربیگری استاد حسین نظر (مدیر پروژه ملی طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی کشور) و سرپرستی آقای میثم فراهانی آغاز شد.
حسن رهنما، با تأکید بر اینکه مسئولیت و هدایت این صعود با باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهریاران شهریار بود، خاطرنشان کرد: صعود در هواوفضای بسیار عالی انجام و برنامه ریزی صحیح سبب شد تا همه کوهنوردان پس از شش ساعت حرکت از پای کوه، موفق به صعود قله شوند.
ضمنا تیم اردوی ورزشی آراگاتس موفق شدند پس از بازگشت از قله به مدت سه روزاز آثار تاریخی و گردشگری شهر ایروان ارمنستان بازدید نمایند .
به گزارش خبر ورزشی شهریاریها “کوهنوردی” از مهمترین و فعال ترین رشته های ورزشی در شهرستان شهریار است که ورزشکاران بسیاری در زیرمجموعه هیأت کوهنوردی شهریار فعالیت دارند.