قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی به روند افزایشی شب گذشته ادامه داد و بالاتر رفت.

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی به روند افزایشی شب گذشته ادامه داد و بالاتر رفت.