به عقیده عده‌ای از بازیگران ارزی کاهش قیمت دلار در راستای چشم‌انداز مثبت فعالان ارزی نسبت به احیای قرارداد برجام صورت گرفته است.

به عقیده عده‌ای از بازیگران ارزی کاهش قیمت دلار در راستای چشم‌انداز مثبت فعالان ارزی نسبت به احیای قرارداد برجام صورت گرفته است.