قیمت دلار و سکه در یک قدمی آغاز سال ۱۴۰۲ رسیده و از همین بازار به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

قیمت دلار و سکه در یک قدمی آغاز سال ۱۴۰۲ رسیده و از همین بازار به حالت نیمه تعطیل درآمده است.