تیم امید فوتبال ایران به عنوان صدرنشین از گروه خود در بازی های آسیایی صعود کرد.

تیم امید فوتبال ایران به عنوان صدرنشین از گروه خود در بازی های آسیایی صعود کرد.